Control de qualitat

Ens prenem molt seriosament la qualitat del nostre producte, i és per això, que en el nostre laboratori realitzem rigorosos controls de qualitat per tal de garantir la màxima puresa i millors condicions de lliurament del monòmer.

Al nostre laboratori disposem de diversos instruments de mesura i precisió que ens permeten realitzar i mesurar aquests controls de qualitat, entre ells destaquen un cromatògraf de gasos, un mesurador Karl Fischer i diverses buretes de precisió entre d’altres instruments utilitzats diàriament.

Tot seguit s’expliquen els controls realitzats i certificats al butlletí d’anàlisi per a cada comanda de MMA:

Densitat Relativa a 20º C

densitatS’utilitza un densímetre convencional de 0,9 a 1 g/cm³ per a aquesta prova a 20º C.

Els valors per a aquest control són: 0,94 +/- 0,01 g/cm³.

Acidesa en àcid metacrílic

acidesaEs mesura l’acidesa en àcid metacrílic de la mostra mitjançant titració àcid-base emprant una bureta automàtica de precisió amb una solució de sosa (NaOH) 0.01N.

Els valors normals d’aquesta prova són al voltant de 0.0025% en àcid metacrílic d’un màxim de 0.005%.

Puresa en % de MMA

S’evalua per cromatografia de gasos mitjançant columnes semicapil·lars, podent detectar així les possibles impureses presents en la mostra. La puresa mínima del producte és del 98%.

Les principals impureses presents són:

  • Acrilat de metil: < 1%
  • Isobutirat de metil: <1%
  • Acrilat d’etil: < 0,3%
  • Altres compostos residuals: < 0,2
Humitat

kfS’evalua mitjançant Karl Fischer amb la tècnica de couloumbimetria.

Els valors habituals són sempre inferiors a 500 ppm d’aigua.

Color

Es comprova el color APHA mitjançant l’escala Hazen (Platí Cobalt Pt/Co) i aquest no ha de superar les 10 unitats.

Els valors normals d’aquesta prova estan al voltant de 5.

Presència de polímers

La presència de polímers es detecta amb una barreja de monòmer i metanol al 80% / 20% respectivament, el resultat és completament nítid, indicant així l’absència de polímers.

Temperatura

S’avalua la temperatura a l’hora d’envasar el producte. Aquesta no supera els 5º C en el moment de la càrrega, ni durant el seu emmagatzematge.

Recuperació i reciclatge de polimetacrilat de metil.

Monómeros del Vallés S.L.
C/ Libra 51 - Polígon Industrial Can Perellada - 08228 - Terrassa (Barcelona)
Tel.: (+34) 93 785 69 50 - E-mail: info@monomerosdelvalles.com

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga una mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies .

ACEPTAR
Aviso de cookies